ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФАСТ МЕНЮ – СИСТЕМА ЗА ПОРЪЧКИ и МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ

Настоящият документ съдържа Общите Условия за ползване на предоставяните от

Уеб Технолоджи ЕООД услуги, свързани с ползването на системата за онлайн и мобилни поръчки Фаст Меню и урежда отношенията между Уеб Технолоджи ЕООД със седалище, София, Бул. Драган Цанков 23 А и всеки един от регистрираните потребители на клиентите – ресторанти, които достъпват Фаст Меню системата чрез уеб базирана платформа- Фаст Меню. Фаст Меню / Fast Menu е марка собственост на Уеб Технолоджи ЕООД.

 

При поръчка на стоки и/или услуги през системата за поръчки Фаст Меню, ресторанти и други клиенти на Фаст Меню се съгласяват да имат онлайн меню за поръчване, като вграден iframe сайт през домeйн europe.fast-menu.com, като по този начин приемат и обработват поръчки от онлайн и мобилни апликации.

Определения

 1. „Споразумение ” се отнася до Общите Условия, Декларацията за поверителност, други форми на заповеди и платежни нареждания;
 1. Защита на лични данни се отнася до политиката за конфиденциалност на разположение на уеб сайта, който описва подробно как ние събираме и съхраняваме личните данни на потребителите;
 1. “Потребител” е клиент на ресторант който влиза в сайта на ресторант и създава собствен профил и се регистрира за да поръчва стоки и/или услуги от Уеб сайта или мобилната апликация на ресторанта, като поръчката преминава през Фаст Меню системата за поръчки.
 1. „Стоки “се отнася до всички стоки, ястия, които могат да бъдат поръчани по всяко време през сайтове на ресторанти които ползват Фаст Меню като система за поръчки
 1. “Услугата” или “Услуги” се отнася до всички услуги, които ние предлагаме
 1. Ресторант/и” е клиент на Фаст Меню, който също е потребител на системата Фаст Меню, като използва услуги свързани с управление на менюта, ресторанти и дейности свързани с обработването на поръчките и осигуряването на доставката на стоки и услуги.
 1. “Доставка на Храна” се отнася до бързо развалящи стоки / ястия, предоставянето на всички съпътстващи услуги и условия за приготвяне. Доставката на храна се предоставя от ресторанти, като същите поемат пълната отговорност за произтекли проблеми, ако доставката се извършва от техни доставчици. При ползването на логистични партньори на Фаст Меню, тези логистични партньори носят отговорност.
 1. “Услуга” се отнася до нашия уеб сайт Фаст Меню и или нашето мобилно приложение, което се ползва като технология от ресторанти и клиенти на Фаст Меню чрез която те предлагат стоки и услуги.

Поръчки

 1. Поръчвайки от сайта на ресторант, който ползва Фаст Меню система за поръчки, потребителите сключват споразумение с ресторантите по отношение на обработката на тази поръчка и изпълнението. Ако извършват плащането онлайн, потребителите се съгласяват да предоставят данните си и гарантират, че тези данни са точни и пълни по време на заявката за поръчка. Гарантира, че кредитната и/или дебитната карта, която предоставя за плащане има съответната налична сума за изпълняване на поръчката. Фаст Меню няма достъп до финансовата информация на потребителите, която се прехвърля директно към съответните разплащателни институции (ePay.bg). Ресторантът от своя страна остава отговорен за подготовката, качеството и доставката на  поръчката.
 2. Всяко споразумение за доставки на хранителни услуги е споразумение между потребителя и ресторанти, в случай че се поръчва доставката на стоки и услуги, като споразумението се прилага между потребителя и ресторанта. Потребителя се съгласява да поддържа профила си с коректни данни, като потвърждава, че детайлите са верни и пълни, в момента на създаване на поръчката.
 1. Доставката на храна, стоки и услуги, закупени през сайтове на ресторантите са предназначени само за лична употреба, като закупените стоки не са предназначени за препродажба.
 1. Моля, имайте предвид, че някои стоки могат да бъдат подходящи или неподходящи за определени възрастови групи. Бъдете сигурни, че продуктът, който поръчвате е подходящ за съответния получател.
 1. Изисква се предоставяне на имейл адрес и парола за поръчване от сайтовете на нашите клиенти – ресторантите. Уверете се, че пазите сигурността на личните си данни и не предавате информацията на трети страни.
 1. Всяка поръчка, която потребителите правят е в зависимост от наличността, опциите за доставка, и подлежи на одобрение от ресторантите които извършват доставката. Когато правите Интернет поръчка, ще получите на електронна поща, нотификация или SMS, потвърждаващ, че те са получени. Този и-мейл или SMS за потвърждение ще бъде изпратен автоматично само за да потвърди, детайлите на поръчката. Вие трябва да уведомите ресторанта незабавно, ако има неправилни или неверни данни. Получаването на автоматично потвърждение не означава непременно, че ресторант ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Когато изпращаме потвърждаващ SMS или електронна поща, ресторанта и системата Фаст Меню проверява наличността на съответните ястия, както и възможността за доставка на съответния ресторант.
 1. Потвърждаващото съобщение, нотификация / и-мейла съдържа детайли за доставката, вкл. приблизително време за доставка предоставено от Ресторанта, потвърждение на цената на поръчката и доставката.
 1. Ако в момента на поръчката доставката, работното време или друго не позволява тя да бъде осъществена, Ресторанта уведомява чрез Фаст Меню системата потребителя за това чрез текстово съобщение в системата или имейл.

Цени и Плащане

 1. Цените на Уеб Сайтовете на ресторантите се публикуват от тях използвайки Фаст Меню системата, като ресторантите могат да ги променят по всяко време. Цените включват ДДС и се посочва доставка за съответния ресторант.
 1. Ако потребител избере онлайн плащане, трябва да заплати поръчката си преди доставянето й. За да се гарантира безопасността на плащане през Интернет, Вашата кредитна/дебитна карта ще бъде криптирана, за да се попречи на трети, неопълномощени лица да имат достъп до нея. Банката, която обслужва кредитната /дебитната Ви карта също може да извършва проверки за безопасност, за да потвърди плащането на поръчката.
 1. Aко потребител реши да се откажете от поръчката, трябва незабавно да уведоми ресторанта, като спомене номера на поръчката.

Доставка

 1. Сроковете за доставка, упоменати по време на поръчка, са зададени от ресторанта, приблизителни и подлежат на промяна. Поръчката ще бъде доставена на адреса, въведен от потребителя, при поръчка.
 1. Когато доставките се извършват от ресторант, времето за доставка, както и отговорността поръчката да бъде доставена на време е само и единствено на ресторанта.
 1. Когато доставката се извършва от трета страна и Фаст Меню е предал поръчката на същата трета страна, то и в двата случая Фаст Меню не носи отговорност за доставката.
 1. Всички поръчки се доставят от уважавани и утвърдени доставчици. Ако поръчката не е доставена на време, моля, да се свържете с ресторанта, изпълняващ доставката.
 1. Поръчвайки от ресторанта, трябва да бъдете сигурни, че по време на доставянето на поръчката, са предприети подходящи мерки, осигурен е нужния достъп до предоставения адрес за да се осигури безопасната доставка на поръчката. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди, разходи и разноски, както и за произшествия, където ситуацията е възникнала в резултат на неосигуряване на подходящ и адекватен достъп за доставка.
 1. Ресторантите подготвящи поръчката на потребителя са длъжни да:

а) доставят поръчката на място, на адрес и място, посочени от потребителя.

b) достави поръчката в рамките на времето за доставка, което е предложено.

c) да информира потребителя, ако няма да успее да достави поръчката в описания срок.

 1. Фаст Меню и ресторантите не носят отговорност за възникнали загуби, задължения, разходи, вреди, разходи и разноски, произтичащи от забавяне на доставка;
 1. В случай че ресторантите не са в състояние да правят доставки на някои места, тогава ресторанта уведомява потребителя за това, използвайки данните за контакт, които потребителя е посочил при поръчката.

Анулиране на поръчки

 За да анулирате поръчка, потребител трябва незабавно да уведоми ресторанта, препоръчително на телефона, оставен за поръчка.

Защита на Лични Данни – налични на сайта- http://www.fast-menu.com/bg/privacy-policy/

Ограничение на отговорността

 1.  Извиняваме се за евентуални грешки или пропуски, които биха могли да възникнат. Не можем да гарантираме, че с използването на Фаст Меню системата, ще бъде без грешки. Не можем да гарантираме, че Фаст Меню сайта или сървъра не съдържат вируси или бъгове, които да забавят пълната функционалност, точност и надеждност. Ние не даваме гаранция, че тя ще бъде пряка или косвена, по отношение на съвместимостта на сайта или сървъра и по отношение на тяхната точност.
 2. С приемането на настоящите Условия за ползване, Вие се съгласявате да ни освободите от отговорност, която възниква в резултат на използването на информацията от трети страни, или използването на сайтовете на трети страни или отговорност, произтичаща от консумацията на храни или напитки от Ресторанти.
 1. Ние не поемаме отговорност за всяко забавяне, повреда, грешки, пропуски, или за загуба на предадените данни, вируси и други форми на замърсяване или разрушителни свойства, предавани на вас и вашите компютърни системи, чрез нашите услуги.
 1. Фаст Меню не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими събития, причинени изключително и само от природни сили, които не могат да бъдат предвидени или контролирани, нито предотвратени с предпазливост, старание и грижа, включително война , бунтове, граждански размирици, в съотвествие с всеки закон,правителствена заповед, правило, наредба или действие на трети лица.
 1. Взели сме всички възможни мерки за предотвратяване на онлайн измами и за гарантиране, че всички данни, събрани от нас се съхраняват по най-безопасния начин. Въпреки това, ние не можем да бъдем отговорни за изключително малко вероятния случай на нарушение на сигурността на нашите компютърни сървъри или сървъри на трети страни.

Общи правила и условия

 1. Фаст Меню си запазва правото да променя Общите условия и Условията за Поверителност без да Ви уведомяваме.
 1. Възможно е да правим промени в Общите условия без да ви уведомяваме.
 1. Тези Общи условия са предмет на действащият закон, в сила в Република България и следва да се тълкуват в съответствие с него.
 1. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи Условия ще се прилагат нормите на Българското законодателство. Всички спорове по тях ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му – от компетентния български съд