Настройки на ресторант

Как да създам ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона +Създаване в екрана Ресторанти
 • Вие трябва да:
  • Качите главна снимка на ресторанта
  • Попълните главните настройки(заглавие, адрес, описание, снимки за галерията, настройки на плащанията)
  • Зададете работни времена
  • Сложите зони за доставка(ако има такава)
  • Зададете град/локация
  • Сложите допълнителни настройки(резервация, автоматичен ъпдейт на количества от ПОС, настройки на ПОС, да се изпраща поръчката до ПОС като затворена)
 • След попълване на полетата натиснете бутона Запиши

Как да деактивирам ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Деактивирай
 • Ресторанта е деактивиран и може да бъде намерен в Неактивни

Как да активирам ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Намерете ресторанта е раздел Неактивни
 • Натиснете бутона Активирай

Как да кача главна снимка?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Покажи картинка
 • Натиснете Качване на картинка
 • Изберете желата от вас снимка и натиснете Запиши

Как да променя главната информация?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Главни
 • Имате възможност да промените
  • Заглавие
  • Адрес
  • Описание
  • Снимки в Галерия
  • Код за плащане

Как да кача снимки в галерията?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Главни
 • В полето URL-та до снимките за галерия имате възможност да сложите URL-и към вашите снимки(моля разделяйте ги с интервал)

Как да задам работните времена?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Работно времена
 • В този екран можете да зададете работни времена за всеки от избраните от вас типове поръчка и всеки ден от седмицата

Как да задам специални работни времена?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Работно времена
 • Натиснете +Добави дата 
 • Изберете дата и въведете работни времена за всеки от избраните от вас типове поръчка
 • Натиснете Запиши
 • Въведените от вас специални работни времена за избрания ден се използват вместо стандартните

Как да добавя зона?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Зониране/Цени за доставка
 • Изберете зона от лявата колона натиснете Добави >>
 • Зоната е добавена към ресторанта

Как да премахна зона?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Зониране/Цени за доставка
 • Изберете зона от дясната колона натиснете Премахни>>
 • Зоната е премахната от ресторанта

Как да добавя kml файл и доставна цена за дадена зона?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Зониране/Цени за доставка
 • Изберете дадена зона от дясната колона и натиснете бутона Зониране/Цени за доставка
 • В екрана Зониране\Цени изберете kml файла, който ви е предоставен от логистичния партньор
 • Сложете минимална поръчка, максимална поръчка, цена и код(опционално) за всяка от зоните
 • Натиснете Запиши

Как да добавя град и локация за ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Град/Локация
 • От падащото меню Град/Локация изберете град
 • В полето Изберете точна локация на Ресторанта имате възможност да добавите адреса на ресторанта
 • Този адрес е по-казан на картата по-долу
 • Натиснете Запиши

Как да позволя използването на резервация?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Допълнителни
 • Изберете отметката Да може да се правят Резервации
 • Натиснете Запиши

Как да позволя автоматичното обновяване на количества от ПОС?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Допълнителни
 • Изберете отметката Автоматичен ъпдейт на количества от ПОС
 • Натиснете Запиши
 • Изберете меню, за което искате да се прави автоматичен ъпдейт на количества и натиснете Промени
 • Натиснете таб Допълнителни
 • Маркирайте Автоматичен ъпдейт на количества от POS.
 • Ако желаете може да изберете Да се крият ли артикулите, за които няма наличности в момента или Работа с Отрицателни стойности (последното се отнася за Барси – ако даден артикул при тях е с отрицателна стойност, в системата на Фаст Меню ще показва, че е наличен).
 • Натиснете Запиши

Как да добавя телефона и е-мейл адрес?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Допълнителни
 • Попълнете полетата
  • Телефон
  • Е-мейл адреси(моля отделяте ги със запетая)
 • Натиснете Запиши

Как да добавя настройките на ПОС към ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Допълнителни
 • Попълнете полетата
  • URL за достъп до Външната система(Base URL)
  • Потребител за достъп до Външната система(Client ID)
  • Парола за достъп до Външната система(Client Secret)
 • Натиснете Запиши

Как да заявя да се изпраща поръчката до ПОС като затворена?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете Допълнителни
 • Изберете отметката Да се изпраща поръчката до POS като затворена
 • Натиснете Запиши