Оптимизиране на процесите

Всички поръчки на едно място

Интегрирайте всички поръчки: онлайн, мобилни и телефонни за по-оптимизиран работен процес.

Подобрете поръчването

Контролирайте бизнеса си, ускорете процесите, намалете проблемите и разтоварете персонала си.

Анализирайте резултатите

Проследявайте в реално време поръчките от всички канали, създавайте доклади за конкретни периоди и наблюдавайте тенденциите.

Освободете ума си от всички дребни детайли около доставките и се фокусирайте върху процесите и тяхното оптимизиране. В платформата виждате всички поръчки, ресторанти, оборота и информацията за доставките, поръчаните продукти и клиентите. Може да откривате тенденции и да правите базирани на тях планове.

Стартирайте ваши онлайн и мобилни поръчки

Свържете се с наш експерт