Цени на услугите

Възнаграждение по Основни услуги

• Такса Конфигурация на Търговски профил 360 лв без ДДС.
• Транзакционна такса – ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, представляващо процент от стойността на поръчаните артикули с ДДС на направените заявки за поръчки от Търговският профил и преминали през избраните от Ползвателя канали свързани със системата Фаст Меню, като: (Онлайн магазин свързан със сайта на Ползвателя – 8%, Колцентър модул за ръчно вкарване и приемане на заявки по телефона – 4%, Корпоративно поръчване от фирми – 8%. При поръчки с доставка процента се прилага само на поръчаните продукти без сумата за доставка.

Условията и сроковете за плащане са уговорени в Общите условия за Търговеца, представляващи неразделна част от Договор за ползване на услугата.
Сроковете за плащане са уговорени в Общите условия за Търговеца, представляващи неразделна част от Договор за ползване на услугата

Възнаграждение на Допълнителни услуги

Описание на услугата Часова ставка
Промяна на съдържание в онлайн магазина. Системна администрация. 60 BGN
Промяна на Търговски профил след направена конфигурация. 60 BGN
Техническа интеграция на кодове за следене: Facebook Pixel, Google Tag Manager, Google AdWords tracking pixel, Remarketing tracking pixel 60 BGN
Програмиране, разработка и доработка на функционалности. 80 BGN
Интеграция с външни системи. 80 BGN

Цените са без ДДС