Оберон

Оберон-Х ООД е една от първите български компании, занимаващи се с изкупуване, пакетиране и търговия на зърнени храни и мед. Храната е не само техният бизнес, но и страст, затова развиват портфолиото си, добавяйки към него продукти, които отговарят на вашето търсене за разнообразни и качествени храни.

Реализация

Изграждане на сайт и система за онлайн поръчване.

Тип бизнес

Производител

Уебсайт

http://oberon.bg/