Настройки на мърчант от негова страна

Как да създам оператор на поръчки?

 • Влезнете в системата.
 • Отидете в Главни -> Админи/Оператори.
 • Натиснете +Създаване.
 • Въведете всички полета и изберете Роля – > Оператор на Поръчки.
 • Когато попълните нужните полета, натиснете бутона Регистиране.

Как да създам главен администратор?

 • Влезнете в системата.
 • Отидете в Главни -> Админи/Оператори.
 • Натиснете +Създаване.
 • Въведете всички полета и изберете Роля – > Главен Администратор
 • Когато попълните нужните полета, натиснете бутона Регистиране.

Как да създам администратор на менюта?

 • Влезнете в системата.
 • Отидете в Главни -> Админи/Оператори.
  Натиснете +Създаване.
 • Въведете всички полета и изберете Роля – > Администратор на Менюта
 • Когато попълните нужните полета, натиснете бутона Регистиране.

Как да създам администратор на количества?

 • Влезнете в системата.
  Отидете в Главни -> Админи/Оператори.
  Натиснете +Създаване.
  В
  ъведете всички полета и изберете Роля – > Администратор на Количества.
  Когато попълните нужните полета, натиснете бутона Регистиране.

Как да създам HR?

 • Вписваме се в системата като Администратор.
  Влизаме в Главни -> Човешки ресурси.
  Натискаме бутон Създаване.
  Въвеждаме нужната информация.
  Избираме за коя компания да бъде отговорен дадения HR.
  Натискаме бутон Регистриране.

Как да деактивирам оператор?

 • Вписваме се в системата като Администратор.
  Влизаме в Главни -> Админи/Оператори.
  Натискаме бутона Деактивирай за дадения оператор.
  Бутона Деактивирай се намира до бутона Промени.
  Честито , оператора беше деактивиран.

Как да активирам оператор?

 • Вписваме се в системата като Администратор.
  Влизаме в Главни -> Админи/Оператори.
  Горен десен ъгъл виждаме филтър с Всички ; Активни ; Неактивни;
  Активираме филтър-а на Неактивени.
  Сега виждаме само Деактивираните оператори.
  Намерете оператора който желаете да го активирате.
  Натиснте бутона Активирай който се намира до бутона Промени.

Как да променя настройките на оператор?

Вписваме се в системата като Администратор.
Влизаме в Главни -> Админи/Оператори.
Натискаме бутон Промени за дадения оператор.
След като направите нужните промени, натиснете бутон Запиши.

Как да търся клиенти?

 • Влизате в системата.
 • Отиваме в Главни -> Клиенти.
 • Виждаме целия списъл с клиенти.
 • В полето за търсене може да напишем Име и имейл.

Как да задам достъп до системата за клиенти спрямо меню?

 • Влизате в системата.
 • Отиваме в Главни -> Клиенти.
 • Виждаме целия списъл с клиенти.
 • Натискаме бутона Промени и от тук може да дадем/прмахнем право на клиент да вижда менюта.

Как да търся поръчки?

 • Влизаме в системата.
 • Отиваме в Главни -> Поръчки.
 • Ляв горен ъгъл виждаме поле за търсене, ако знаем номера на поръчката , можем да я намерим с него.

Как да филтрирам поръчки?

 • Влизаме в системата.
 • Отиваме в Главни -> Поръчки.
 • Можем да филтираме поръчките според зададените филтри.
 • Филтър по Ресорант : Кой е обслужващия ресторант.
 • По Статус : Какъв е статуса на поръчката/ките.
 • Поръчано чрез : От къде е направена поръчката.
 • По тип : Какъв тип е поръчката.
 • По Време : Кога е направена поръчката.

Как да задам количества към ариткулите?

 • Влизаме в системата.
 • Отиваме в Главни – > Количества.
 • Намираме менюто за което искаме да зададем брой на артикулите.
 • Следене и определяне на количества : Правим промяна на количествата в момента.
 • Определяна на началното количество : С този панел определям какво ще бъде количеството на дадените артикули със започването на работното време на ресторанта. Ако направим 10 броя дадено ястие , всеки ден автоматично системата ще настройва количествата на 10 броя.
 • Влизайки в панелите виждаме бутон във формата молив. От там избираме: Незичерпаемо количество ; Количество (брой) ; Няма наличност.
 • Бутона до молива е пряк път до – Няма наличност.

Как да задам минути за приготвяне на ястие?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме : Минути за приготвяне на ястие.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам минути за приготвяне и доставка на ястие?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме : Минути за приготвяне и доставка.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам минути за приемане на поръчка от оператор?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме : Минути за приемане на поръчка от оператор.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам да има ли звук за нова поръчка и автоматичен рефреш на страницата с поръчки?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме : Да има ли Звук за нова поръчка и автоматичен рефреш на страницата с поръчки. 
 • Слагаме тик спрямо дали искаме или не желаем фукнцията да работи.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам звук за новата поръчка?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме : Да има ли Звук за нова поръчка и автоматичен рефреш на страницата с поръчки. 
 • Слагаме тик за да се активира функцията.
 • Когато сме пуснали функцията , поле за избор на звук се отключва.
 • Може да преслушате възможните звуци преди да изберете един.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам настройки за получване на поръчка по е-мейл?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме : Добави мейл адреса на мърчанта като получател на мейли за необработена поръчка и/или Добави мейлите на операторите като получатели на мейли за приета, променена, отказана поръчка или необработена.
 • Слагаме тик за да се активира функцията.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам автоматично завършване на поръчка?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме :Автоматично завършване на поръчка.
 • Слагаме тик за да се активира функцията.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам начин на процедиране с одобрените поръчки, когато дойде време за изпълнение на поръчката?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме :Как да се процедира с Одобрените поръчки, когато дойде време за изпълнение на поръчката.
 • От DROPDOWN менюто може да изберем следното: Нотификация чрез имейл ; Автоматично изпращане към ПОС/кухняНотификация чрез имейл & Автоматично изпращане към ПОС/кухня.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

 

Как да задам да се изпраща ли автоматично поръчката след приемане до шофьор/логистичен партньор (ако е само един)?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Главни.
 • Намираме :Да изпраща ли автоматично поръчката след приемане до шофьор/логистичен партньор (ако е само един).
 • Слагаме тик за да се активира функцията.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам валута?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Допънителни.
 • Намираме :Валута.
 • От DROPDOWN менюто избираме тип валута.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

 

Как да задам настройки на артикули при импорт?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Допънителни.
 • Намираме :Да се активират импортнатите артикули и/или Да се деактивират старите артикули.
 • Слагаме тик за да се активира функцията.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам тип ПОС?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Допънителни.
 • Намираме :Тип POS
 • От DROPDOWN менюто избираме ПОС-а който ползваме.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам маркетинг настройките на търговеца?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб Online.
 • Дали да показва Header & Footer в Сайта.
 • Да се показват ли Нуменклатурите на Артикулите в клиентските приложения.
 • Лого
 • Линк към сайта на клиента
 • Цвят за фон в Сайта
 • Facebook линк
 • Google+ линк
 • Twitter линк
 • Google Analytics
 • Google Remarketing
 • GoogleTagManager
 • Facebook Pixel ID
 • Metrilo API Key
 • Metrilo API Secret
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да задам е-мейл настройките на търговеца?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Опции/Настройки.
 • Избираме таб E-майл Настройки.
 • SMTP Сървър
 • SMTP с SSL
 • Проверка на мейл настройките е препоръчителна, преди запис.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши и след него бутона Публикуване.

Как да изпратя лична нотификация към клиент?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Лични нотификации .
 • Ползваме следните филтри:
 • Избираме тип на поръчката.
 • Избираме ресторант.
 • Поръчвано чрез.
 • Избираме интервал.
 • Натискаме бутона търси , зарежадат се всичките клиенти.
 • Избираме клиент/и.
 • Избираме дали да е Свободноизбран текст или Нотификация по промоция.
 • Пишем имейл. Съобщение (Email)*
 • Пишем съобщение за мобилното приложение. Съобщение (Mobile)*
 • Най-накрая натискаме бутона изпрати.

Как да избера кои от предварително зададените типова на плащания да се предлагат на крайният клиент?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Видове плашания.
 • Избираме Тип.
 • Дали а е Активен/а/о/и.
 • Въвеждаме кода успоредно от ПОС системата.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши.

Как да добавя намаление по тип на поръчка?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Отстъпки за Поръчки в %.
 • Избираме канал: Web ; Android ; iOS ; Call Center ;
 • Избираме тип: Доставка ; Вземи на място ; Предв. поръчка ; Офис Поръчване.
 • Въвеждаме Мин. Поръчка (сума) ; Макс Поръчка (сума) ; Отстъпка в % (в проценти)
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши .

Как да премахна намаление по тип на поръчка?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Отстъпки за Поръчки в %.
 • Избираме канал: Web ; Android ; iOS ; Call Center ;
 • Избираме тип: Доставка ; Вземи на място ; Предв. поръчка ; Офис Поръчване.
 • Търсим червен „Х“ (хикс) По този начин изтиваме намалението.
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши .

Как да добавя принтер?

 •  Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Конфигурации за принтери.
 • Избираме нашия принтер и натискаме Свързване на принтер към ресторант.
 • В панела избираме Ресторант.
 • Тип Принтер.
 • Маркирано за LAN / Отмаркирано за USB
 • Автоматично приемане/одобрение на поръчка и избираме време.
 • Бележка за нова поръчка – стандартна
 • Бележка за нова поръчка – тип за кухнята
 • Бележка за приета поръчка – стандартна
 • Бележка за приета поръчка – тип за кухнята
 • Напомняща бележка за време за кухнята (без за поръчки възможно най-скоро)
 • Бележка за отказана поръчка
 • Бележка, че шофьора взима поръчката
 • След като направим промяната ползвам бутона Запиши .

Как да създам купон?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Купони.
 • Натискаме бутона Създване.
 • Попълваме нужната информация:
 • Код/Име на купона.
 • Какъв тип е отстъпката в % или сума
 • Стойноста на % или сумата
 • Минималната сума на кошницата при която може да се ползва отстъпката.
 • От кога е валиден купона.
 • До кога е валиден купона.
 • Дали да се използва повече от веднъж.Ако активираме тази функция ще се отвори поле колко пъти да се ползва купона и дали да се ползва само по веднъж от потребител.
 • Дали е принтиран купона.

Как да променя купон?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Купони.
 • Намираме купона който искаме да редактираме и натискаме бутона Промени.
 • След като направим нужните промени натискаме бутона Запиши.

Как да принтирам купон?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Купони.
 • Намираме купона който искаме да принтираме и натискаме бутона Принтирай.
 • Ако купон е принтиран до бутона принтирай се образува тик.

Как да изтрия купон?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Купони.
 • Намираме купона който искаме да премахнем и натискаме бутона Изтрий.

Как да създам промоция?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Промоции.
 • Натискаме бутона Създаване.
 • Попълваме нужната информация:
 • Качваме снимка.
 • Име на промоцията.
 • Кратко Описание на промоцията.
 • Подробно Описание на промоцията.
 • От кога да е валидна промоцията.
 • До кога да е валидна промоцията.
 • Избираме тип на промоцията: Стандартна ; само за меню ; само за категория и само за артикул. 
 • Дали промоцията да бъде активна.
 • Дали промоцията да е главна.
 • Да има ли Push Notifiction.
 • Тип на промоцията: Всички ; Доставка  ; Вземи на място и тнт.
 • През кой канали да се вижда: Web ; Andoid ; iOS.
 • Когато сме попълнили всичко натискаме бутона Запиши.
 • След това Публикуване към дадената промоция.

Как да променя промоция?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Промоции.
 • Намираме промоцията която желаем да редактираме.
 • Натискаме бутон Промени.
 • Правим нужните промени и натискаме бутона Запиши.
 • След това Публикуване към дадената промоция.

Как да публикувам промоция?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Промоции.
 • Намираме промоцията която желаем да публикуваме.
 • Натискаме бутон Публикуване към дадената промоция.(локализиран максимално ляво)

 

Как да деактивирам промоция?

 

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Промоции.
 • Намираме промоцията която желаем да деактивираме.
 • Натискаме бутона Промени.
 • Търсим тик-кутия 
 • Натискаме бутона Запиши.

Как да създам събитие?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Събития.
 • Натискаме бутон Създай.
 • Попълваме нужната информация.
 • Качване на снимка.
 • Попълване на Име.
 • Попълнване на Кратко Описание.
 • Попълване на Подробно Описание.
 • Въвеждаме начална дата и час.
 • Въвеждаме крайна дата.
 • Какъв е типа: Събитие или Презентация.
 • Дали да има Push Notification.
 • Натискаме бутона Запиши.
 • Натискаме бутона Публикувай за даденото събития.

Как да променя събитие?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Събития.
 • Натискаме бутон Промени.
 • Правим нужните промени.
 • Натискаме Запиши.
 • Натискаме Публикувай за даденото събитие.

Как да деактивирам събитие?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Събития.
 • Натискаме бутон Промени.
 • Търсим тик-кутия 
 • Натискаме бутона Запиши.

Как да публикувам събитие?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Събития.
 • Намираме събитието която желаем да публикуваме.
 • Натискаме бутон Публикуване към даденато събитие.    (локализиран максимално ляво)

Как да създам код за шофьор?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Шофьори.
 • Натискаме бутон Кодове за Приложението за шофьори.
 • Натискаме бутона Генериране.
 • Новия код ще се появи на последна позиция в списъка.

Как създам шофьор?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Шофьори.
 • Натискаме бутон Създаване.
 • Попълваме нужната информация.
 • Потребителско име.
 • Имена на шофьора.
 • Дали да е активен.
 • Пин кода на шофьора.
 • Код на шофьора.
 • Автомобил.
 • Номер на автомобила.
 • Email.
 • Телефонен номер.
 • Квартал който обслужва.
 • Натискаме бутона Запиши когато сме готови.

Как да променя настройките на шофьор?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Шофьори.
 • Намираме шофьора който желаем да редактираме.
 • Натискаме бутон Промени.
 • Правим нужните промени.
 • Натискаме бутона Запиши когато сме готови.

 

Как да деактивирам шофьор?

 • Влизаме в системата като Администратор.
 • Отиваме в Главни -> Шофьори.
 • Намираме шофьора който желаем да деактивираме.
 • Натискаме бутона Промени.
 • Търсим тик-кутия 
 • Натискаме бутона Запиши когато сме готови.