Настройки на меню

Как да създам меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона +Създаване
 • Попълнете главните настройки:
  • Име
  • Подробно описание
  • Промо съобщение
  • Изберете отметката следене и определяне на количествата, ако желаете тази функция да е валидна за това меню
  • Изберете типа на това меню
   • Доставка
   • Вземи на място
   • Фирмено поръчваме
   • Предварителна поръчка
 • Попълнете допълнитените настройки(повече информация за опциите там може да намерите надолу)
 • Натиснете Запиши

Как да деактивирам меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Изберете желаното от вас меню и натиснете бутона Деактивирай
 • Натиснете бутона Публикувай

Как да активирам меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Изберете радио бутона Неактивни(горе в дясно)
 • Изберете желаното от вас меню и натиснете бутона Активирай
 • Натиснете бутона Публикувай

Как да създам меню за конкретна дата?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона +Създаване(Създаване на меню за конкретна дата или дни от седмицата)
 • Попълнете главните настройки:
  • Име
  • Подробно описание
  • Промо съобщение
  • Изберете отметката следене и определяне на количествата, ако желаете тази функция да е валидна за това меню
  • Изберете типа на това меню
   • Доставка
   • Вземи на място
   • Фирмено поръчваме
   • Предварителна поръчка
 • Попълнете допълнитените настройки
  • Ако изберете Конкретна дата попълнете:
   • Крайна Дата за Поръчване
   • Дата за изпълнение на поръчката
   • По желание се попълват краен час за поръчване и докога да е активно менюто
  • Ако изберете Дни от седмицата попълнете:
   • Понеделник
   • Вторник
   • Сряда
   • Четвъртък
   • Петък
   • Събота
   • Неделя
   • По желание се попълват краен час за поръчване и докога да е активно менюто
 • Изберете дали менюто да бъде частно
 • Задайте изгледите на менюто
 • Дали да има автоматичен ъпдейт на цени от POS
 • Дали Да се крият ли артикулите, за които няма наличности в момента  и дали да има Автоматичен ъпдейт на количества от POS
 • Изберете настройки на количества за следващ ден
 • Задайте типове кухня(по желание)
 • Дали да има Push Нотификация

Как да свържа меню към ресторант?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона +Създаване
 • Изберете Свържете съществуващо вече меню
 • Изберете Ресторант
 • Изберете Меню
 • Натиснете бутона ОК

Как да направя експорт на меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете върху Export Fast Menu
 • Менюто е експортнато в xls файл

Как да направя експорт на меню от ПОС?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Ако имате връза с ПОС натиснете върху Export Името на POS-a(например Barsy)
 • Натиснете бутона Експорт
 • Менюто е експортнато в xls файл

Как да направя импорт на меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете Импорт
 • Можете да изпозвате възможностат за Бърз Импорт
 • Ако не желаете, да използвате тази възможност следвайте стъпките

Как да публикувам меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Направете желаните от вас промени
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да променя главната информация?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • Вие можете да промените:
  • Име
  • Подробно описание
  • Промо съобщение
  • Изберете отметката следене и определяне на количествата, ако желаете тази функция да е валидна за това меню
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да добавя промо съобщение?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • Променете Промо съобщението
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да разкача меню от ресторант?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Това меню се използва в следните ресторанти натиснете Разкачи срещу ресторанта, от който желаете да разкачите вашето меню
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам типовете поръчка за дадено меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • Изберете типа на вашето меню
  • Доставка
  • Вземи на място
  • Фирмено поръчване
  • Предварителна поръчка
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да направя менюто частно?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете отметката Частно меню
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай
 • Натиснете върху бутона Клиенти
 • Изберете клиент

Как да направя менюто само за четене?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете отметката Менюто да е само за четене(без поръчки)
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да менажирам изгледа на меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете настройките за изгледа на вашето меню
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам автоматично обновяване от ПОС?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете името на ПОС-а от падащото меню Автоматичен ъпдейт от ПОС(цени)
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам конфигурации на количества?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете дали Да се крият ли артикулите, за които няма наличности в момента и дали да има Автоматичен ъпдейт на количества от POS
 • Изберете и настройките на количества за следващ ден
  • Да стават Неизчерпаеми
  • Определяне на началното количество(от допълнителна страница)
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да добавя меню към тип кухня?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете типа кухня
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да пусна и спра нотификациите?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете отметката на Да има ли Push Notification
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да избера темплейт за импорт на меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Промени
 • В раздела Допълнителни изберете предварително запазен такъв, който може да бъде използван в последствие за Импорт.
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да добавя категория към меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Натиснете върху +Добави категория
 • Попълнете
  • Заглавие за всички зададени езици
  • Описание за всички зададени езици
  • Дали да е активно
  • Дали да се показва само в Call Center
  • Дали да се принтират артикулите от тази категория в отделни бележки
  • Адрес на външна страница
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да деактивирам категория?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Изберете категория и натиснете Промени
 • Можете да промените
  • Заглавие за всички зададени езици
  • Описание за всички зададени езици
  • Дали да е активно
  • Дали да се показва само в Call Center
  • Дали да се принтират артикулите от тази категория в отделни бележки
  • Адрес на външна страница
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да активирам категория?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Натиснете върху радио бутона Неактивни
 • Изберете дадена категория и натиснете върху нея
 • Изберете отметката Активна
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да променя категория?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Изберете дадена категория и натиснете върху Промени
 • Променете настройките по ваше усмотрение
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да добавя артикул?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Изберете дадена категория и натиснете върху +Добави артикул
 • Попълнете Главните настройки:
  • Отметка Да позволява ли стилизиране на текста
  • Име на артикула
  • Съставки
  • Описание
  • Активен
  • Код
  • Цени/Размери
   • Име на Цена/Размер
   • Код
  • Размер
  • Цена
  • Екстри(Модификатори)
 • Попълнете Допълнителни настройки:
  • Тук можете да добавите филтър
 • Алергени
  • Чрез отметките можете да изберете какви Алергени съдържа дадения артикул
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да изтрия артикул?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Изберете дадена категория
 • Изберете даден артикул и натиснете върху X – Изтрий
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да променя информацията за артикул?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Изберете дадена категория
 • Изберете даден артикул и натиснете върху Промени
 • Променете желаната от вас информация
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да добавя група модификатори(екстри) към даден артикул?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Избете главно меню Данни и след това Групи от екстри
 • От този екран може да създавате модификатори, екстри към тях, да избирате реда на показването им и реда на приготвянето (как ще се покажат в принтер бележката)
 • След като сте направили нещата от горната точка, изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Категории & Артикули
 • Изберете дадена категория
 • Изберете даден артикул и натиснете върху Промени
  • Чрез натискане на Група от екстри може да добавите група от модификатори и съответните екстри към тях за дадения артикул.
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам подредба на менютата?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Пренареждане на поредността
 • Разместете менютата по ваше желание
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам задължително онлайн плащане?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона Определяне на задължително Online плащане за различните типове поръчване
 • Чрез отметките можете да зададете на желаните от вас артикули задължително Online плащане за
  • Доставка
  • Вземи на място
  • Предварителна поръчка
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай