Редактиране на настройки на търговец от страна на администратор

Как да задам тип на търговеца?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • От падащото меню Тип на Търговец изберете един от следните варианти
  • Базов
  • С фирмено поръчване
  • Дистрибутор
  • Кооператор
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да сменя базовата информация?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Сменете данните за някое от долуизброените
  • Е-мейл
  • Телефон
  • Адрес
  • Държава
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да сменя OrderServiceURL?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • В полето OrderServiceURL впишете предварително подготвеният от вас URL
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да сменя GoogleApiKey?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • В полето GoogleAPIKey впишете предварително генерираният от вас ключ
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам часова зона на търговеца?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • От падащото меню Часова Зона изберете подходящата за вас
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам езици на търговеца?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Под Cultures изберете съответната отметка за всеки един от езиците, които бихте жалали вашият търговец да поддържа
 • От падащото меню DefaultCultureCode изберете основен език на търговеца
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам Web Publishing URL?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • В полето Web Publishing URL впишете предварително подготвеният от вас URL
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам Origin URL?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • В полето Origin URL впишете предварително подготвеният от вас URL
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам версия на приложенията, за да сработи Force Update?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • В полетата Version_Android и Version_iOS може да зададете текущите версии на приложенията, за да сработи функцията Force Update
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам име на пакет на приложенията, за да сработят нотификациите?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • В полетата PackageName_Android и PackageName_iOS може да зададете имената на пакетите за съответните приложения, за да сработят нотификациите
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да направя търговеца частен?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете отметката срещу IsPrivate(Частен)
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам на търговеца да приема поръчки без определен час

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете отметката срещу OnlyASAP
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам на търговеца права да използва менюта за бъдещи дати?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете отметката срещу OrderInFuture
 • Допълнитено задайте колко да бъде изместването чрез FutureOffset полето
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам типове менюта за даден търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • От падащото меню OrderTypes изберете
  • Вземи на място, Доставка и Предварителна поръчка
  • Вземи на място и Доставка
  • Предварителна поръчка
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да дам право на търговец да използва Call Center?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете отметката срешу UseCallCenter
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да дам право на търговец да задава алергени към даден артикул?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете отметката срешу ShowAllergens
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да зададем стилове на уебсайта на търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Styling Configurations
 • Задайте желаните от вас настройки
 • Чрез Preview можете да направите предварителен преглед на промените ви
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам CMS Конфигурации?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела CMS
 • Задайте желаните от вас настройки
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам URL за нулиране на парола?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полето URLReferer задайте URL-и за нулиране на поролата на съответните езици
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам URL за условия на ползване?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полет0 TermsAndConcitions задайте URL за Условия за ползване на всеки от езиците
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам URL за правила за поверителност?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полето PrivacyPolicy задайте URL за Правила за поверителност на всеки от езиците
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам промоционално съобщение?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полето PromoMessage задайте промоционално съобщение на всеки от езиците
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам URL-и за Epey

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полетата EpaySuccessURL и EpayCancelURL задайте URL-и съответно за успешно и неуспешно плащане за съответните езици
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам intro текст за OTL?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полето OTLIntroText въведете Intro текст за OTL на съответните езици
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам текст, който описва фирменото поръчване?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полето AboutCompanyOrder задайте желаният от вас текст за фирмено поръчване на съответните езици
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам поздрави към е-мейл?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полетата EmailRegards задайте желаните от вас поздрави към е-мейл на съответните езици
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да задам съобщения за Only ASAP търговците?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Translatable Configs
 • В полетата OnlyAsapTakeAwayMessage и OnlyDeliveryMessage задайте желаните от вас текстове на съответните езици
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да избера логистичен партньор за даден търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Изберете раздела Logistic Partners
 • Изберете отметката срещу желаният от вас Логистичен Партньор
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай