ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Фаст Меню има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адреси за доставка, телефон за връзка, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на клиент на Фаст Меню – това може да бъде ресторант или друг клиент ползваш системата на Фаст Меню. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
  2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани в търговският/merchant профил на клиента на Фаст Меню.
  3. Фаст Меню полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
  4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, Фаст Меню ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
  5. При използване на Уебсайта на Фаст Меню или сайтове на клиенти на Фаст Меню ползващи Фаст Меню системата, Фаст Меню – има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на Фаст Меню във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Фаст Меню и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта fast-menu.com или europe.fast-menu.com времето прекарано на нея и др. В допълнение, Фаст Меню съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

Какви данни събираме от Вас?

Ние събираме Вашите лични данни, когато поръчвате ястия и използвате услуги от уеб сайта ни fast-menu.com и  europe.fast-menu.com или апликациите собственост на Фаст Меню. Използвайки fast-menu.com и  europe.fast-menu.com., като сайтове вградени в сайтове на наши клиенти ние използваме и информацията, която оставяте чрез Вашите ‘бисквитки’/’cookies’.

Бисквитки и Google Анализиране

Бисквитките са малки текстови файлове, които са поставени на Вашия компютър от уеб сайтовете, които посещавате. Тези „бисквитки“ позволяват на уеб сайтовете да запомнят информация, която променя начина, по който се държи или изглежда сайтът: напр. предпочитания от вас език или региона, в който се намирате.Загубата на информацията, съхранявана в „бисквитка“ за предпочитания, може да намали функционалността при работа с уеб сайта, но няма да му попречи да работи.

Google Analytics е безплатна уеб услуга, предоставена от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уеб сайтове. Статистиката се събира на сървъра на Google. По всяко време можете да разрешите използването на бисквитки, да ги изтриете, блокирате или съхранявате за определени уеб сайтове. Повечето браузъри Ви позволяват да имате контрол на бисквитките чрез настройките на браузъра.

Как използваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас се използват за изпълнение на поръчките Ви и управление на сметката Ви. Възможно е да използваме информацията Ви за съобщения, които изпращаме по електронна поща, свързани с други услуги и/или продукти, които вярваме, че могат да представляват интерес за Вас.

Достъп до информация:

Можете да поискате информацията, която съхраняваме за Вас по всяко време, изпращайки и-мейл до info@fast-menu.com. Имайте предвид, че услугата се таксува.

Фаст Меню/ Fast Menu с правно найменование Уеб Технолоджи ЕООД. Фаст Меню / Fast Menu е марка собственост на Уеб Технолоджи ЕООД.